Home  Consulting  Contact




Contact

[EN]



We do not
have vacancies and we do not hire any staff permanently nor temporarily.
Acquisition is not appreciated and will be ignored.

Aacron Consulting & Aacron Investments BV have their domicile in Rotterdam and are registered at the Netherlands Chamber of Commerce.



[NL]


Wij hebben geen vacatures en zoeken ook geen inhuurpersoneel.
Andere vormen van acquisitie worden niet op prijs gesteld.

Aacron Consulting & Aacron Investments BV zijn gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.